DurularEvden Eve Nakliyat Fiyatlar覺 Hakk覺nda

Evden eve nakliyat fiyatlar覺 kullan覺c覺lar taraf覺ndan s覺k癟a aranmaktad覺r, bu konuda 繹nemli bilgiler vermekte haliyle bizim i癟in gereklilik olmutur..

Ev ta覺mas覺nda ilk dikkate al覺nan konu ta覺ma fiyatlar覺 d覺r. Verilen fiyatlar aras覺ndaki u癟urum kimi vatandalar覺m覺z覺 ta覺ma 繹ncesinde d羹羹nd羹r羹rken, kimi vatandalar覺m覺z覺 da fiyatlardaki yan覺lg覺ya d羹t羹kten sonra ta覺ma sonunda d羹羹nd羹rmektedir.

Sigortal覺 Ta覺mac覺l覺k Hakk覺nda Bilmeniz Gerekenler

zellikle evden eve ve kurumsal ta覺mac覺l覺kta ta覺nacak vatandalar覺m覺z覺n firmalara ilk olarak sorduu soru olan sigortal覺 ta覺ma konusunu ele almam覺z iyi olacak.

ncelikle sigorta kapsamlar覺 konusuna deinelim. Genel olarak sigorta irketleri nakliyat sigortalar覺n覺 3 grup alt覺nda toplamaktad覺rlar.

* Tam Ziya: Ta覺nan ara癟la mal覺n birlikte tamamen zayi olmas覺 halinde g羹vence verir.

* Dar Teminat: Ta覺nan y羹k羹n ve onu ta覺yan arac覺n ta覺ma esnas覺nda birlikte kar覺laacaklar覺 bir riziko neticesinde urayaca覺 zararlar覺n sigorta edilmesidir. Bu teminata girmeyen bal覺ca rizikolar, y羹k羹n 癟al覺nmas覺, 覺slanmas覺 ve eksilmesidir.

* Geni Teminat: Ta覺nan y羹k羹n 癟覺k覺 deposundan var覺 deposuna ula覺ncaya kadar urayaca覺 t羹m zararlar覺 temin eder. Y羹kleme, boaltma ve k覺sm覺 hasarlarda teminata dahildir. Mal覺n kendi kusuru teminat d覺覺d覺r.

evdenevenakliyatciler.net kay覺tl覺 firmalar覺m覺z ka 3 yetki belgelerine sahip firmalard覺r

Evden eve nakliyat, ofis ta覺mac覺l覺覺, banka ta覺mac覺l覺覺, fuar ta覺mac覺l覺覺, kurum ta覺mac覺l覺覺 k覺sacas覺 her t羹rl羹 nakliyat hizmeti devletimiz taraf覺ndan kurumsallat覺r覺lm覺t覺r. Ta覺mac覺l覺k belgelerine sahip firmalar yaln覺zca yasal olarak hizmet vermektedir. Ta覺mac覺l覺k belgelerine sahip olamayan ah覺slar yap覺lan d羹zenlemelere g繹re yasa d覺覺 hizmet vermi olacakt覺r.

2005 ve 2006 y覺llar覺 aras覺nda devletimizce onaylanan yasada 羹癟 farkl覺 ta覺mac覺l覺k belgesi oluturuldu. K1, K2 ve K3 ta覺mac覺l覺k belgeleri ile firmalar ta覺mac覺l覺k hizmetlerini ger癟ekletirebilecektir. Her ta覺mac覺l覺k belgesinin farkl覺 bir yetkisi bulunmaktad覺r. K1 yetki belgesi ile ah覺slar 羹lkemizde ticari ama癟l覺 ta覺mac覺l覺k hizmeti verebilmektedir. K2 yetki belgesine sahip olan firmalar ya da ah覺slar 羹lke genelinde hi癟 bir ticari gaye g羹tmeden sadece kendi ta覺mac覺l覺k ilerini ger癟ekletirebilirler.

evdenevenakliyatciler.net kay覺tl覺 firmalar覺m覺z ka 3 yetki belgelerine sahip firmalard覺r nakliyat覺nda sahip olduu K3 yetki belgesi ile her t羹rl羹 evden eve nakliyat, ofis ta覺mac覺l覺覺, banka ta覺mac覺l覺覺 ve kurum ta覺mac覺l覺覺 ger癟ekletirilebilir. Ta覺mac覺l覺k belgeleri bir firman覺n ciddiyetini ortaya koyan somut belgedir.

Bu belgelere sahip olamayan kurulular kesinlikle ta覺d覺klar覺 eya i癟in g羹vence veremezler. kay覺tl覺 firmalar覺m覺z ka 3 yetki belgelerine sahip firmalard覺r ta覺mac覺l覺k belgeleri konusunda hassas davranmaktad覺r. Sekt繹r羹m羹z羹n kurumsallat覺r覺lmas覺ndan itibaren k1, k2, k3 belgelerini almaya hak kazanm覺 bir firmay覺z.

Bir cevap yaz覺n

E-posta hesab覺n覺z yay覺mlanmayacak. Gerekli alanlar * ile iaretlenmilerdir

one × two =

Evden Eve Nakliyat,Kayseri Evden Eve Ta覺ma

Hizmetlerimiz
  • Evden Eve Nakliyat
  • Kurumsal Ta覺mac覺l覺k
  • ehir i癟i Nakliyat
  • ehirler Aras覺 Nakliyat
  • Ofis Ta覺mac覺l覺覺
  • Eya Depolama
  • Fabrika Ta覺mac覺l覺覺
  • Fuar Ta覺mac覺l覺覺